Tilbage

Rettigheder

Læs mere om dine rettigheder og pligter i kontakten med os

Behandlingsgaranti

Når du henvender dig til os, for at komme i behandling for et stof- og/eller alkoholmisbrug, har vi pligt til at sætte et tilbud om behandling i gang inden for 14 dage.

Vi vurderer hvilket tilbud om behandling, du vil have mest ud af at følge, men vi lytter også til dine ønsker. 

Du har frit valg af behandlingssted i både alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling.

Oplysnings- og tavhedspligt

Når du henvender dig til os, kan du godt være anonym i begyndelsen. Skal der sættes gang i en egentlig behandling, så skal der laves en personlig behandlingsplan, som tager udgangspunkt i dine særlige forhold. Derfor vil du blive bedt om at give os en række oplysninger, også om personlige forhold. Du kan også være forpligtet til at dokumentere visse oplysninger. Vi har til gengæld pligt til at behandle dine oplysninger fortroligt. Hvis andre myndigheder deltager i behandlingen og ønsker dine oplysninger, må vi kun indsamle eller videregive dem, hvis du skriftligt giver os lov til det. Du kan til en hver tid kalde dit samtykke til indsamling og videregivelse af oplysninger tilbage, men det kan medføre, at din behandling bliver sværere.

Vil tilbyder også helt anonym behandling af stofmisbrug. Det kan du læse mere om under Anonym behandling.

Bisidder

Når du henvender dig til os, så har du ret til at have en bisidder med. Du bestemmer selv, hvem du vil have som bisidder. Det kan være en pårørende eller en professionel.

Din journal

Oplysninger om dig og din behandling ligger elektronisk. De, der har adgang til dine oplysninger, har tavshedspligt. Du har ret til at få af vide, hvad der er registreret om dig, både under og efter din behandling hos os. 

Nu er det blevet nemmere at finde ud af, hvad der er registreret om dig i din journal. Nu har du nemlig mulighed for, at logge ind i Tønder Kommunes borgerportal - Nexus Borger - og følge med i din egen åbne sag. For borgere i behandling hos Rådgivningscenteret, vises næsten alt - dog undtaget lægefaglige dokumenter og journalnotater. Hvis du ønsker at se disse, skal du bede om aktindsigt. Det er kun borgere der er indskrevet i behandling der kan se deres egne sager - der gives ikke adgang til at pårørende kan se sagerne. 

Du har mulighed for at kommentere oplysningerne om dig, f. eks. udtalelser fra andre samarbejdspartnere, læger og døgninstitutioner. Dine kommentarer skal skrives ind i sagen.

Statistiske oplysninger

Vi har pligt til at levere visse statistiske oplysninger om behandlingsindsatsen til Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. De oplysninger vi leverer, bliver alene anvendt til statitiske opgørelser, der indgår i det fortsatte arbejde med at forbedre behandlingstilbuddene.

Underretningspligt

Hvis vi bliver bekendt med oplysninger om, at børn eller unge udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der kan bringe barnets eller den unges sundhed eller udvikling i fare, har vi pligt til at underrette kommunens børne- og skoleforvaltning. Vi vil så vidt muligt fortælle dig det, hvis vi foretager en underretning.

Er du ikke tilfreds med det tilbud vi giver dig, så har du mulighed for at klage. Hvis du vil klage, så har vi pligt til at hjælpe dig med det.