Tilbage

Frit valg

Som borger i Tønder Kommune skal du ikke vælge vores tilbud om behandling - du har frit valg

Frit valg betyder, at du har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud, af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. 

Tilsvarende karakter betyder, at du ikke kan vælge døgn- eller dagtilbud, hvis kommunen har visiteret dig til ambulant behandling.

At kommunen visiterer din behandling betyder, at du skal møde op ved os og vi skal vurdere hvilken behandling du har behov for, før du kan benytte dig af frit valg.

Du har også frit valg, hvis du skal i medicinsk behandling.

Du skal dog være opmærksom på, at der ikke er mulighed for frit valg, hvis du ønsker at være anonym i den ambulante behandling.

Uanset hvor du vælger at få din behandling, så er behandlingen gratis for dig

Serviceloven § 101

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.