Tilbage

Frit valg

Som borger i Tønder Kommune skal du ikke vælge vores tilbud om behandling - du har frit valg

Frit valg betyder, at selvom Tønder Kommune har et tilbud om behandling af overforbrug af alkohol, så må du gerne vælge en anden kommunes tilbud eller en privat udbyders tilbud. Vælger du en privat udbyders tilbud, så er der dog krav om, at det private tilbud skal være godkendt til behandling for overforbrug af alkohol, og dermed har en aftale med en af landets kommuner.

Du behøver ikke møde ved os før du benytter det frie valg.

Uanset hvor du vælger at få din behandling, så er behandlingen gratis for dig

Sundhedsloven § 141

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.