Pårørende

 

Vi har gratis tilbud til pårørende af misbruger.

Tilbuddet kan bestå af følgende:

  • Tre samtaler af rådgivende og vejledende karakter for borgere, hvor misbrugeren ikke er i behandling
  • Længere samtaleforløb samt mulighed for fælles samtaler, såfremt misbrugeren er i behandlingsforløb
  • Særligt tilbud til børn og unge i aldersgruppe 7-25 år, der har en i familien, der drikker for meget eller tager
         stoffer (se mere her)

Indhold i samtalerne vil typisk være - råd og vejledning i forhold til håndtering af familiemedlemmer, der er i misbrug eller har et overforbrug, håndtering af egne behov og håndtering af egen hverdag og trivsel m.m.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om tilbuddet. Du er også velkommen til at kontakte os personligt og bede om en åben rådgivning.

Såfremt du ønsker at tage imod tilbuddet, vil du få tildelt en behandler, som sammen med dig aftaler indholdet i jeres samtaler.

Vi har tavshedspligt og må kun give oplysninger videre, hvis du har godkendt det.