Tilbage

Vores tilbud

Hvis du er pårørende til en misbruger, kan du få hjælp hos os - det koster ikke noget og vi har tavshedspligt

Vi har gratis tilbud til pårørende til misbrugere

Vores tilbud til dig afhænger af, om misbrugeren også er i behandling. 

Hvis misbrugeren er i behandling, kan vi tilbyde længere samtaleforløb, samt mulighed for fælles samtaler. Er misbrugeren ikke i behandling, kan vi tilbyde samtaler af mere rådgivende og vejledende karakter. 

Du er pårørende når du har et nært forhold til en alkohol- og/eller stofmisbruger - f.eks. et familiemedlem, en ven, en kæreste eller en kollega

Du har måske spurgt dig selv:

  • Er det mig der er noget i vejen med?
  • Har jeg gjort noget forkert?
  • Kan jeg snakke med andre om det?
  • Hvad sker der, hvis jeg siger noget?
  • Hvad kan jeg gøre?

Som pårørende føler du dig ofte alene, og du vil ofte gøre næsten alt for at få den misbrugende til at stoppe med at drikker og/eller tage stoffer. 

Du er ikke alene

I vores tilbud tager vi udgangspunkt i din situation og hjælper dig videre, så du kan håndtere dine egne behov, egen hverdag og egen trivsel. 

Indholdet i samtalerne vil typisk være råd og vejledning i forhold til håndtering af den, der er i misbrug eller har et overforbrug.

Hvis du ønsker at gå i behandling i vores tilbud, vil du få din egen behandler uanset om misbrugeren er i behandling eller ej. Du og behandleren aftaler indholdet i jeres samtaler, således at du får den hjælp du har behov for.

"Man får en god oplevelse af, at være blevet hjulpet med alt det der er svært, i forbindelse med misbrug"