Tilbage

Sundhedsfaglige tilbud

Vi tilbyder lægesamtale, samtale med vores sygeplejerske og medicinsk behandling som led i din behandling

Ved en af dine første samtaler, vil din behandler spørge dig, om du ønsker en lægesamtale og en samtale med vores sygeplejerske. 

Hvis du skal afruses eller skal have en anden form for medicinsk behandling, så skal du altid tale med en af vores læger.

En samtale med sygeplejersken vil tage udgangspunkt i din situation og fokus er på dine helbredsmæssige problemstillinger. Samtalen tager cirka 1 time og hvis det er nødvendigt, vil der være en eller flere opfølgninger efterfølgende. Det er frivilligt om du ønsker en samtale med sygeplejersken.

Hvis du ønsker at tale med en af vores læger, så aftaler din behandler en tid til lægesamtale. Samtalen vil foregå hos os, og der vil muligvis deltage en sygeplejerske eller en social- og sundhedsassistent ved samtalen.

Lægesamtalen vil handle om din behandling af dit overforbrug af alkohol. Lægen vil spørge ind til eventuelle andre problemstillinger og til et eventuelt forbrug af lægeordineret medicin.

Lægen kan vurdere, at du skal gennem nogle flere undersøgelser, og vil så henvise dig til dem. Det kan også være at lægen mener du skal have noget medicin, f.eks. vitaminer eller trangdæmpende.

Du skal huske, at du skal godkende lægens behandlingsforslag, så du må gerne sige nej, hvis der er noget du ikke har lyst til.

Har du brug for at blive afruset, foretager vores sundhedspersonale en udredende samtale og undersøgelse. Selve medicinen ordineres af en af vores læger.

En typisk afrusning tager 8-10 dage. Du bliver fulgt nøje i forhold til medicinens virkning og i forhold til de abstinenser du oplever. Du får tilbudt motiverende samtaler til et videre behandlingsforløb hos os, så du ikke falder tilbage i overforbruget.

Du har mulighed for at få medicinsk behandling som led i dit behandlingsforløb hos os

Det er vores læger der vurderer om du vil have glæde af medicinsk behandling

For nogle kan Antabus eller trangdæmpende medicin være en god støtte i en periode, for at forblive ædru. Den medicinske behandling kan dog aldrig stå alene. 

Antabus indtages typisk 2 gange om ugen på faste tidspunkter. Når man er i behandling med Antabus, bliver man meget dårlig, hvis man drikker alkohol.

Trangdæmpende

  • Campral - indtages dagligt
  • Naltrexone - indtages dagligt

Begge typer trangdæmpende medicin nedsætter din trang til alkohol, og virker derfor bedst, når du også er i anden behandling for dit overforbrug af alkohol. 

Når du starter i medicinsk behandling ved os, er der nogle regler du skal overholde. Disse regler vil vores sundhedsteam gennemgå med dig.