Tilbage

MOVE - Nyt tilbud til unge om gruppebehandling

Rådgivningcenteret deltager i Socialstyrelsens projekt: modning af MOVE som gruppebehandling til unge

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug deltager i et projekt, hvor vi er med til at afprøve og udvikle en behandlingsmetode til gruppebehandling af unge med et skadeligt overforbrug af rusmidler. Projektet er startet i efteråret 2020 og løber over 2 år.

Metoden hedder MOVE og er tidligere, i en 4 årig periode, blevet afprøvet i forhold til individuel samtalebehandling. Metoden har vist sig at være ret succesfuld. Den har vist sig at give ret god effekt i forhold til misbrugsbehandling for unge. Effekten blev øget i forhold til hvor mange, der har gennemført behandlingen og er stoppet med brug af stoffer. Metoden er, netop på baggrund af disse resultater, nævnt som en anbefalet evidensbaseret metode i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Centralt for MOVE er, at den unges mål og målopnåelse er et fast tema i alle samtaler. Metoden bygger på forskellige elementer:

  • Special metode til kortlægning af problemstilling og risikovurdering - UngMap. Den bruges til at lave en vurdering af problemstilling og lave en konkret behandlingsplan sammen med den unge.
  • MOVE-forløb indeholder: 5 forberedende samtaler med screening, udarbejdelse af behandlingsplan og forberedelse til gruppe, 9 gruppesessioner, og 6 måneders opfølgningsforløb indeholdende en kombination af individuelle samtaler og aftalte telefonopkald.
  • Brug af anerkendte behandlingsmetoder, der fokuserer på områder/opgaver, der støtter vejen til stoffrihed.
  • Måling af fremskridt og tilfredshed for hver enkelt ung - TEM. Målingen foretages ved hvert møde med den unge og resultatet af målingerne inddrages aktivt i behandlingen.
  • Udviklingsstøttende/motiverende/fastholdende tiltag i form af gavekort på en værdi af 200 kr. (skattefrit) ved hvert andet fremmøde. Gavekortene kan bruges i valgfri forretninger.
  • SMS påmindelser.
  • De unge får løbende en status på deres forløb.
Behandlerne er lige blevet oplært i metoderne og er i fuld gang med at anvende konceptet, så vi kan starte de første grupper op i starten af januar 2021.

Vi glæder os over at have mulighed for, at kunne anvende metoden MOVE - en metode, der fremmer de unges fremmøde, fastholder dem i behandling og ikke mindst bidrager til god behandlingseffekt. Derudover, er vi glade for, at kunne være med til at modne og udvikle metoden til gruppebehandling ud fra en landkommunes perspektiv og erfaringer. På den måde kan vi netop bidrage med, at præge anvendelsen af metoden, så den også giver mening og udbytte i mindre kommuner.