Tilbage

Behandlingstilbud til unge fortsætter

Vi har i to år været med til at afprøve og udvikle MOVE til unge (mellem 15 og 28 år), og nu bliver tilbuddet permanent

MOVE består både af individuel samtalebehandling og gruppebehandling, og mens den individuelle behandling har været praktiseret i flere år, så var det gruppebehandlingen, der var det nye. Metoden har vist sig at være ret succesfuld med en forholdsvis høj rate af unge, der er kommet ud af stofmisbrug.

Centralt for MOVE er, at man altid snakker om, hvad den unges mål er, og hvordan målet kan nås.

Metoden bygger desuden på forskellige elementer:

- Speciel metode til kortlægning af problemstilling og risikovurdering – UngMap. Den bruges til at lave en vurdering af problemstilling og lave en konkret behandlingsplan sammen med den unge.

- MOVE forløb der indeholder: 5 samtaler med screening, behandlingsplan og forberedelse til gruppe, 12 gruppesessioner og efterfølgende 6 måneders opfølgningsforløb, der består af en kombination af samtale og regelmæssige aftalte telefonopkald samt en afsluttende samtale.

- Brug af anerkendte behandlingsmetoder, der fokuserer på områder/opgaver, der støtter vejen til stoffrihed.

- Måling af fremskridt og tilfredshed for hver enkelt borger. Målingen foretages ved hver møde med den unge og resultat af målingerne inddrages aktiv i behandling.

- Udviklingsstøttende/motiverende/fastholdende tiltag i form af gavekort på værdi af 200 kroner ved hvert andet fremmøde.

- SMS påmindelse.

- Efter hver 4. samtale får den unge en status i forhold til udviklingen.

Ina Lorenzen Kier, der er afdelingsleder hos Rådgivningscenter Tønder – Misbrug, siger, at man på centeret har oplevet succes med MOVE på flere parametre og de unges tilbagemeldinger i forhold til forløbet.

”I starten er de ikke så glade for tanken om at komme til gruppesamtaler, men når de først starter, så bliver de faktisk ret glade for det. Det at snakke med andre om, hvordan de gør/har gjort er en rigtig god støtte i egen proces”, siger Ina Lorenzen Kier.

Hun fortæller videre, at der er blevet målt på trivsel og effekt af forløbet efter hver samtale ud fra et særligt skema, der tydeligt viser, hvordan den unge trives og rykker sig.

”Medarbejderne oplever også, at metoden virker understøttende i forhold til behandling. Så for os giver det god mening at fortsætte med metoden”, siger Ina Lorenzen Kier.

Hun fortæller, at selvom en unge af forskellige årsager ikke kan deltage i gruppesamtalerne, så tilbyder Rådgivningscenteret også individuel MOVE behandling.

Barbara Krarup Hansen, der er formand for Socialudvalget i Tønder Kommune, siger:

”I Socialudvalget er vi meget tilfredse med de resultater, som projektet har givet. Når det drejer sig om de unge skal vi møde dem med andre behandlingstilbud end når det drejer sig om voksne, og her har projektet virkelig vist sin berettigelse. Jeg er derfor rigtig glad for, at vi har fundet midler til at MOVE kan køre videre.”

Man er altid velkommen til at kontakte Rådgivningscenter på telefon 74 92 88 06 eller kigge forbi i åbningstiden. Det gælder både, hvis man selv har problemer, eller er ven eller pårørende.