Værdier

 

Værdier

Misbrugsbehandling (alkohol, stoffer, m.m.) har overordnet set et skadesreducerende sigte og skal bibringe borgeren en bedre social og personlig funktion med henblik på en højnelse af livskvaliteten og funktionsniveauet. Indsatserne har en anerkendende og hjælp til selvhjælp tilgang, så borgeren får mulighed for at opbygge et meningsfuldt og tilfredsstillende liv defineret af borgeren selv.

Med det som baggrund arbejder vi på Rådgivningscenter Tønder - Misbrug ud fra, at du vil:

  • kunne modtage hjælp, til at tage stilling til om du vil blive ædru eller stoffri
  • kunne modtage hjælp til at blive og eller forblive ædru eller stoffri
  • kunne modtage hjælp til at reducere sociale, psykiske og fysiske barrierer for at kunne opnå ophør, reduktion eller forebygge forværring af misbruget
  • blive mødt med de problematikker og behov du har, og i samarbejde med os finde en løsning på at kunne håndtere dine problemer
  • få tilbudt støtte og hjælp, hvor du kan arbejde på at udvikle og forandre dig og dit liv
  • blive mødt i en relation der er åben, rummelig og imødekommende
  • blive tilbudt et trygt og tillidsfyldt miljø med en høj grad af indføling
  • få hjælp til at mestre og tage ansvar for eget liv

Læs vores kvalitetsstandard

Læs Tilsynsrapport vedrørende Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg den 26. marts 2019