Tilmelding til gratis temadag med Frid Hansen

×

Advarselsmeddelelse

Der er lukket for indsendelser af denne formular.

Tilmelding til gratis temadag - alkoholproblematikker i familien

Temadagen er et led i at igangsætte Alkoholpolitikken, samt at styrke frontpersonalet i Tønder Kommune - i at opspore og tale om alkohol og andre rusmidler - herunder hvilke konsekvenser det har for børn at vokse op i familier med rusmiddelproblematikker.

Frid Hansen har siden 80´erne arbejdet med børn og familier med rusmiddelproblematikker på Borgestadklinikken i Norge. Fra 1994 som leder. Hun har skrevet artikler og bøger, laver foredrag samt forestår undervisning i hele Skandinavien omkring behandling af rusmiddelproblematikker set ud fra et familieperspektiv. Frid Hansen blev i 2013 udnævnt til Ridder for sin indsats for børn og familier med rusrelaterede problemer.

Du vil gå fra temadagen meget klogere, mere opmærksom og med en følelse af, at "jeg kan også være med til at gøre en forskel".


Temadagen afholdes på Skærbæk Fritidscenter. Under arrangementet tilbydes kaffe, te, isvand og frugt.

Dagen er delt op i 2 ens moduler á 3 timers varighed inklusiv pauser.
Du skal vælge, om du ønsker at deltage fra kl. 8.30-11.30 eller fra kl. 12.30-15.30.

Pladserne optages efter først til mølle princippet. Der er plads til 200 personer pr. modul. Du får besked, hvis holdet er fyldt op og tilbydes enten at komme på venteliste eller at vælge det andet modul.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 15. marts.

Bliver du forhindret i deltagelse, bedes du give besked pr. mail til mld2@toender.dk.

Det er muligt at tilmelde flere personer ved samme tilmelding, så længe I kommer fra samme afdeling og deltager på samme tidspunkt. Husk at skrive navne og mailadresser på alle der tilmeldes.