Tilbud til arbejdsgiver

 

Vores tilbud til din virksomhed

  • Rådgivning i håndtering af misbrug af ansatte.
  • Hjælp til den svære medarbejdersamtale.
  • Individuel tilrettelagt behandlingsforløb for medarbejderen i samarbejde med virksomheden.
  • Italesættelse af tabuet omkring alkoholafhængighed.
  • Inddragelse af medarbejderens familie.

Ved behandling af virksomhedens medarbejder, samarbejder vi med arbejdsgiver/tillidsmand/nøgleperson.

Vi afholder et fællesmøde, hvor det afklares hvilke betingelser og krav, der er fra arbejdsgivers side.

Der udfærdiges en kontrakt, som underskrives af alle parter.

Vi afholder opfølgningsmøder, således at planen følges.