Skoler

 
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug har tilbud til ungdomsuddannelser og skoler.

Der er i samarbejde med ungdomsuddannelserne udarbejdet en Rusmiddelberedskabsplan - se mere her.

Du kan som nøgleperson, uddannelses/studievejleder, lærer m.v. henvende dig her vedr. elever, der har et forbrug eller et overforbrug af alkohol eller stoffer, eller er vokset op i familier med misbrug.

Vi tilbyder:

  • Rådgivning i håndtering af problemstillingen
  • Samspil med vejledere og lærere omkring tidlig indsats
  • Deltagelse i bekymringssamtaler
  • Rådgivende og vejledende samtaler med elever
  • Behandling til elever
  • Undervisning og dialog med elever
  • Sparring, temamøder og undervisning af lærere og vejledere

Der er ofte en tæt sammenhæng mellem psykisk sårbarhed, trivsels- og rusmiddelproblemer. Derfor har indsatserne fokus på både rusmiddelforbruget og de unges generelle trivsel.