Familieorienteret misbrugsbehandling

 

Når en person i en familie har udviklet et stofproblem, kan der opstå usunde mønstre, kommunikation og adfærd i familien med mistrivsel for det enkelte familiemedlem til følge.

Vi tilbyder familieorienteret behandling, hvor du og din familie vil være samlet og modtage behandling som familie som en helhed.

Vi ser barnet/børnene og familien som en dynamisk helhed med et utal af vekselvirkninger, og I vil få hjælp til at se og forstå, hvordan I virker på hinanden - hvilke vekselvirkninger der er mellem jer.

Du og din familie vil få hjælp til at få talt sammen om, hvordan I sammen og hver især kan foretage ændringer, så I virker anderledes på hinanden - også om ting I ellers ville have vanskeligt ved at tale sammen om.

  

Familieorienteret misbrugsbehandling består af følgende delelementer:

Alle familieorienterede misbrugsbehandlingsforløb vi blive tilrettelagt individuelt, så det tilgodeser familiens behov bedst muligt. Indhold og mængde af delelementerne kan derfor variere.

Ved opstart på et forløb vil der blive afholdt et introduktionsmøde, hvor familien præsenteres for, hvad man kan forvente sig af forløbet og for de behandlere der vil være i forløbet.

Du/I er velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Elin Høj
Socialkonsulent
RC Tønder - Misbrug
elh@toender.dk
Tlf. 74 92 88 59

Stig H. Levorsen
Socialkonsulent
RC Tønder - Misbrug
sgh@toender.dk
Tlf. 74 92 88 61

 

Bettina F. Thomsen
Familierådgiver
Familieteam B&U
bft1@toender.dk

Doris Thomsen
Familierådgiver
Familieteam B&U
dth@toender.dk


Læs også vores brochure om familieorienteret behandling her.