Børn og unge i familier med misbrug

 

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug tilbyder børn og unge mellem 7 og 25 år hjælp til at håndtere de udfordringer, som følger af en opvækst i en familie med stof- og alkoholproblemer.

Tilbuddet er gratis. Henvendelse og behandling kan ske uden forudgående visitation.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for op til tre anonyme rådgivende samtaler
 • Mulighed for længere samtaleforløb med en behandler
 • Samtaler foregår i nærmiljøet
 • Hvis nødvendigt, kontakt til forældre vedr. samtykke m.m.
 • Konsulentbistand/sparring til relevante samarbejdsparter - her også
       forældre eller andre pårørende
 • Hjælp til tidlig opsporing

 

 

Her vil vi have fokus på, at barnet eller den unge oplever sig selv bedre i stand til at:

 • Håndtere problemer afledt af forældres misbrug
 • Håndtere skyld, skam, medmisbrug og dens destruktive følger
 • Håndtere tilbagefald ved forældre - SOS plan
 • Undgå tilbagetrækning, isolation og evt. psykosomatiske reaktioner

 

Har du spørgsmål vedr. tilbuddet eller det praktiske, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tommy Juhl

tomj2@toender.dk

Mobil 20 14 13 84

Veronika Bruhn

vebru@toender.dk

Mobil 29 74 29 71

 


Læs mere om Care 4 You på Just Be You hjemmesiden her.